น้ำตกเปรโต๊ะลอซู (ปิตุ๊โกร) 3 วัน 2 คืน เดินทางไป-กลับโดยรถตู้

วันแรก

20.00 น.รถตู้ออกจาก กทม.

วันที่สอง  (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)

06.00 เดินทางถึง อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท  ตั้งอยู่ริมลำน้ำ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงใหญ่ และต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นยืดเส้นยืดสาย

06.30 รับประทานอาหารเช้า (1) พร้อมกับเตรียมเช็คสัมภาระกันอีกครั้ง

08.30 นั่งรถกระบะสองแถว เดินทางมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านกุยเลอตอ หมู่บ้านเชื้อสายชาวกะเหรี่ยง ที่แสนสงบและเรียบง่าย เป็นเสมือน

         ปราการด่านหน้า ก่อนที่เราจะได้เข้าไปตามหาหัวใจ ของสายน้ำ และสัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติในผืนป่าอุ้มผาง

11.00 ถึงหมู่บ้านกุยเลอตอ เตรียมแพ็คของให้ลูกหาบ ตรวจเช็คความพร้อมครั้งสุดท้าย พร้อมทานมื้อกลางวัน (2)

13.00 เริ่มต้นอกเดินทางลัดเลาะไปตามทุ่งนาป่าเขาและไต่ความสูงไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พักบ้างตามกำลังระหว่างการเดินทาง

15.00 ถึงจุดบริเวณแค้มป์พักแรมริมลำธารน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร เก็บสัมภาระเข้าที่พัก

15.30 เดินไปชมน้ำตกปิ๊ตุ๊โกรตอนล่าง ถ่ายรูปชมวิว พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรเดินกลับแค้มป์พัก

18.00 ทานอาหารเย็น(3) พร้อมพักผ่อนเอาแรงสำหรับวันต่อไป

วันที่สาม

07.00 เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย

07.30 รับประทานอาหารเช้า (4)

08.00 ท่านใดที่ต้องการเก็บภาพเพิ่มเติมในตอนเช้าก็สามารถเดินไปถ่ยได้ หลังจากนั้นเราจะเดินป่ากันต่อเพือเดินขึ้นเขาและปีนเขา

         ดอยมะม่วงสามหมื่น เพื่อไปชมวิวน้ำตกมุมสูงสุด ความสูงประมาร 5 ก.ม. จากการมองด้วยสายตานับว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุด

         แห่งหนึ่งในประเทศไทย ใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม. มุมนี้  จะได้เห็นวิวน้ำตกปิ๊ตุ๊โกรหลายๆมุม พร้อมชมทะเลหมอกที่มองไกล

         สุดลูกหูลูกตาที่เราจะสามารถมองเห็นได้ เป็นภาพวิวที่สวย มาก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภา ภูมิอากาศจะเป็นใจให้เราหรือไม่ อีก

         มุมหนึ่งจะเนทุ่งนาเขียวชอุ่มสวยงามมาก

11.00 เมื่อชมปิ๊ตุ๊โกรสมใจแล้วก็เดินทางกลับเดินลัดเลาะทางเดินเท้าลงเขาตลอดต้องระวังในการเดินให้มาก (ไม่ได้กลับทางเดิม)

12.00 พักรับประทานอาหารระหว่างทาง (5)

13.00 เริ่มออกเดินทางต่อ ชมป่าต้นน้ำลำธารและพันธุ์ไม้นานาชนิดตลอดเส้นทางเดิน

15.00 ถึงจุดถรับที่หมู่บ้านกุยเลอตอ พักสักครู่ จากนั้นเตรียมนั่งรถเพื่อเดินทางกลับ อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท

18.00 เดินทางถึง อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก

19.00 รับประทานอาหารเย็น (6) พร้อมชมการแสดงของน้องๆ ชาวเชาเผ่ากระเหรี่ยง พักผ่อนตามอัธยาศัย

05.30 เดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมด

7.00 เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า (7)

8.30 เก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับแม่สอด

11.30 ระหว่างทางแวะชมน้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกขั้นบันไดสูง 97 ชั้น และพักรับประทานอาหารกลางวันตาอัธยาศัย

13.00 พักช้อปปิ้งที่ตลาดริมเมย ตลาดชายแดนไทย-พม่า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ได้เวลาพอสมควรก็เดินางกลับกรุงเทพฯ

23.00 ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 • * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • การเตรียมตัว
 • โปรดแจ้งให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มทราบและปฎิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
 1. เตรียมกระเป๋าเดินทางพอเหมาะไม่ควรเป็นกระเป๋าแบบมีล้อเลื่อน (เพราะพื้นไม่เรียบ) และเตรียมกระเป๋าหรือถุงที่สามารถกันน้ำได้สำหรับใส่เสือผ้าและของใช้ที่จำเป็นเข้าน้ำตก
 2. เตรียมของใช้ส่วนตัวสำหรับนอนที่น้ำตก 1 คืน แพ็คกันน้ำให้เรียบร้อย เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ , ยาสีฟัน , แปรงสีฟัน , แป้ง , แชมพู ฯลฯ (ลูกค้าต้องดูแลสัมภาระของตนเองทุกอย่าง)
 3. ไฟฉาย ไม่ควรเป็นกระบอกเล็กจนเกินไป
 4. ยาทากันยุง และยารักษาโรคประจำตัว
 5. รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้ารัดส้น รองเท้ารัดส้นแบบสกอร์ ที่สามารถเปียกน้ำได้ และสามารถใส่เดินป่าได้ เตรียมหมวกและเสื้อกันฝนระหว่างล่องเรือและเดินเท้าไปที่เขตอนุรักษ์พันธุ์ เสื้อกันหนาว หรือเสื้อแขนยาว ในช่วงเช้า และช่วงเย็นอากาศจะค่อยข้างเย็น
 • 6.ขนมคบเคี้ยว
 1. บัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตัว (ใช้ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นมาตรวจบนรถ)
 2. ห้ามนำสิ่งของมีค่าติดตัวไป หากเสียหายหรือสูญหาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 3. กล้องที่เตรียมไป ต้องเป็นกล้องที่สามารถกันน้ำได้ หรือมีอุปกรณ์กระแทกและกันน้ำให้เรียบร้อย
 • หากท่านจะนำกล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ หรือของมีค่าอื่นๆ ไป  ให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน  หากมีการเสียหายหรือสูญหาย ทาง อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากการล่องเรือมี 5 ระดับ ระดับ1ง่ายสุดระดับ 5 ยากที่สุดสำหรับการล่องแก่งครั้งนี้ ระดับ 1-3 บางครั้งอาจจะมีปัญหาระหว่างเส้นทางล่องเรือได้
 • * โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • อัตราค่าบริการ        ราคา                 บาท  
 • อัตรานี้รวม 
 1. อาหาร 7 มื้อ
  2. ค่ารถกระบะท้องถิ่นรับ-ส่ง อุ้มผาง-หมู่บ้านกุยเลอตอ
  3. เต็นท์ ถุงนอน ฟลายชีตกลาง/ ไม่มีแผ่นรองนอน
  4. เสื้อกันฝน
  5. ค่าลูกหาบกองกลาง
  6. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามรายการ
  7. ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
  8. ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท / ท่าน
 • หมายเหตุ
 1. กรณีต้องการจ้างลูกหาบแบกของส่วนตัวให้( ไม่เกิน 6 ก.ก.) จ่ายเพิ่มท่านละ 600 บาท
  2. ต้องการพักเดี่ยว (จัดเต็นท์เดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท)
  3. กรณีเดินทางไป – กลับเองจาก อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท ราคาท่านละ…….บาท
 • (ราคานี้รวม)
 •                
 • หากท่านพร้อมที่จะเดินทางไปกับเรา
 • โปรดชำระค่ามัดจำท่านละ 2,000 บาท 
 • โอนเงินเข้าบัญชี อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท  ธนาคารไทยพานิชย์
 • เลขที่บัญชี 328-2-197-508  สาขาเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะ  บัญชีออมทรัพย์
 • ส่วนที่เหลือให้ชำระก่อนการเดินทาง 7 วัน
 • เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมกับ
 • ส่งรายชื่อ – สกุล  อายุ สมาชิกผู้ร่วมเดินทางมาที่ umphangcountry@gmail.com
 • หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ แหม่ม 084 1399927,084 7067311

สัมผัสธรรมชาติ สัมผัส อุ้มผางคันทรีฮัท

ช่างงามแท้ ทีลอซู