ล่องแก่ง – น้ำตกทีลอซูหน้าหนาว 3 วัน 2 คืน นอนเต๊นท์คืนแรก-นอนรีสอร์ทคืนที่2

ล่องแก่ง น้ำตกทีลอซูหน้าหนาว  3 วัน 2 คืน รถตู้ไปกลับจากกรุงเทพฯ

วันแรก                                                               

21.00 น. รถออกจาก กทม.

วันที่สอง 

05.30น.  ถึงอำเภอแม่สอด ทำภาระกิจส่วนตัว

06.00น.   เดินทางต่อถึงอุ้มผาง คันทรี่ ฮัท  เดินทางชมทัศนียภาพทั้งสองฟากทางสายกะเหรี่ยงลอยฟ้า

               ลัดเลาะตามหน้าผาสูงชัน บางจุดอยู่เหนือระดับเมฆและเปิดประตูมรดกโลกสู่อำเภออุ้มผาง

09.00น.   เดินทางถึงอุ้มผาง คันทรี่ ฮัท  ตั้งอยู่ริมลำน้ำ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงใหญ่ และต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นเก็บสัมภาระ

               เข้าที่พัก

 10.00น.  เตรียมตัวใส่ชูชีพ ฟังคำบรรยายการล่องแพ จากนั้นเริ่มล่องแพ ณ ท่าแพวังหลวง ไปตามกระแสน้ำที่ใส

               เย็น ไหลไปตามลำห้วยแม่กลอง ผ่านแนวป่าอันอุดมสมบูรณ์ ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทำให้สนุกสนาน

               กับการล่องแก่ง ผ่านน้ำตกสายฝนชาวกะเหรี่ยงเรียกกันว่าน้ำตกทีลอจ่อ อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย มอส

               เฟิร์นก้านดำ  ถึงบ่อน้ำร้อนซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ

14.00น.   ถึงผาเลือด ขึ้นจากเรือ รับประทานอาหารเที่ยง(1) เปลี่ยนอริยาบถนั่งรถไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

                คืนนี้พักแรมกันที่นี่ (เต็นท์)

17.00น. รับประทานอาหารเย็น(2) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  

07.30น. รับประทานอาหารเช้า(3)

08.00 น.เดินเท้าไปน้ำตกทีลอซู  ลัดเลาะไปตามทางริมน้ำใต้ต้นไม้ใหญ่  มีนกและผีเสื้อนานาชนิดให้ชม 

            ระยะประมาณ 1.5 กม.ถึงน้ำตกทีลอซู  น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สูงประมาณ200 เมตร กว้างราว 300

            เมตรน้ำตกไหล จากห้วยกล้อทอ ด้วยความสูงของหน้าผา และความแรงของกระแสน้ำตกจากที่สูง

            ทำให้มีละอองน้ำกระจายไปทั่วบริเวณ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ รุ้งกินน้ำ  และมีมอส เฟิร์น

            ก้านดำ อยู่เป็นจำนวนมาก

10.00น. เก็บสัมภาระออกจากเต็นท์ 

11.00น.รับประทานอาหารเที่ยง(4)    หลังจากนั้นเดินทางกลับ อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท                                                                   

13.00น. แวะชมโบสถ์ไม้สักทองที่วัดหนองหลวง และถ้ำตะโค๊ะบิ๊ เป็นถ้ำหินงอก หินย้อย เป็นที่อยู่อาศัยของ

            ฝูงค้างคาวแต่ก่อนเคยเป็นที่หลบซ่อนตัวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เป็นถ้ำที่โล่ง

            กว้างอากาศเย็นสบาย

16.00 น. เดินทางชมวิถีชีวิตของคนอุ้มผาง แวะช้อปปิ้งตลาดยามเย็น และชมบ้านโบราณอายุกว่าร้อยปี

17.00 น. เดินทางกลับอุ้มผาง คันทรี่ ฮัท ใครอยากลอยคอเล่นน้ำหน้ารีสอร์ทอย่าลืมใส่ชูชีพ

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น(5) พร้อมชมกิจกรรมสันทนาการ ชมการแสดงของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง เกมส์

วันที่สี่  

05.00น. ตื่นแต่เช้าตรู่ รับบรรยากาศเย็นสบาย ชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด

07.00น.   เดินทางกลับที่พัก บริการอาหารเช้า(6)

09.00น.จากนั้นเก็บสัมภาระ เดินทางกลับแม่สอด และหยุดพักอริยาบถแวะน้ำตกพาเจริญสูง97 ชั้น แวะซื้อของฝากที่

            ตลาดริมเมยสุดเขตชายแดนไทย-พม่า เช่น พลอย กุ้งแห้ง เห็ดหอม  แวะไหว้พระที่ วัดไทยวัฒนาราม

           ศิลปะพม่า

17.00น. เดินทางกลับ กทม.

23.00น. เดินทางถึงกทม.โดยสวัสดิภาพ (ประมาณ 23.00 น.)          

**(อาหารทั้งหมด 6 มื้อ)

*** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ        ราคาปกติ 5,800 บาท  

     อัตรานี้รวม  –       ค่าที่พัก  2  คืน  อาหาร  6  มื้อ 

–       ไกด์ท้องถิ่น และ ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

–        ประกันอุบัติเหตุวงเงิน   1,000,000   บาท

–        ค่ารักษาพยาบาลคนละ     10,000    บาท

หากท่านพร้อมที่จะเดินทางไปกับเรา

 • โปรดชำระค่ามัดจำท่านละ 2,000 บาท 
 • โอนเงินเข้าบัญชี อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท  ธนาคารไทยพานิชย์
 • เลขที่บัญชี 328-2-197-508  สาขาเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะ  บัญชีออมทรัพย์
 • ส่วนที่เหลือให้ชำระก่อนการเดินทาง 7 วัน
 • เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมกับ

ส่งรายชื่อ – สกุล  อายุ สมาชิกผู้ร่วมเดินทางมาที่ umphangcountry@gmail.com

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ แหม่ม 084 – 1399927,084 – 7067311

หมายเหตุ          ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.umphangcountryhut.com

Facebook : อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท

ID Line : umphang2508

การเตรียมตัวเที่ยวน้ำตกทีลอซู

โปรดแจ้งให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มทราบและปฎิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

 

 1. เตรียมกระเป๋าเดินทางพอเหมาะไม่ควรเป็นกระเป๋าแบบมีล้อเลื่อน (เพราะพื้นไม่เรียบ) และเตรียมกระเป๋าหรือถุงที่สามารถกันน้ำได้สำหรับใส่เสือผ้าและของใช้ที่จำเป็นเข้าน้ำตก
 2. เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ , ยาสีฟัน , แปรงสีฟัน , แป้ง , แชมพู ฯลฯ
 3. ไฟฉาย ไม่ควรเป็นกระบอกเล็กจนเกินไป (ใช้ตอนไปเที่ยวถ้ำตะโค๊ะบิ๊)
 4. ยาทากันยุง และยารักษาโรคประจำตัว
 5. รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้ารัดส้น รองเท้ารัดส้นแบบสกอร์ ที่สามารถเปียกน้ำได้ และสามารถใส่เดินป่าได้ เตรียมหมวกและเสื้อกันฝนระหว่างล่องเรือและเดินเท้าไปที่เขตอนุรักษ์พันธุ์ เสื้อกันหนาว หรือเสื้อแขนยาว ในช่วงเช้า และช่วงเย็นอากาศจะค่อยข้างเย็น

6.ขนมคบเคี้ยว

 1. บัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตัว (ใช้ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นมาตรวจบนรถ)
 2. ห้ามนำสิ่งของมีค่าติดตัวไป หากเสียหายหรือสูญหาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 3. กล้องที่เตรียมไป ต้องเป็นกล้องที่สามารถกันน้ำได้ หรือมีอุปกรณ์กระแทกและกันน้ำให้เรียบร้อย

10.ล่องเรือยางนั่งลำละ 8 – 12 ท่าน เวลาล่องเรือเท้าท่านจะเปียกน้ำให้ใส่รองเท้าที่สามารถเปียกน้ำได้ สวมเสื้อผ้าแบบไม่อมน้ำ  ท่านสามารถเอาขนมคบเคี้ยวไปได้ นั่งเรือประมาณ 3 ชั่วโมง

หากท่านจะนำกล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ หรือของมีค่าอื่นๆ ไป  ให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน  หากมีการเสียหายหรือสูญหาย ทาง อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากการล่องเรือมี 5 ระดับ ระดับ1ง่ายสุดระดับ 5 ยากที่สุดสำหรับการล่องแก่งครั้งนี้ ระดับ 1-3 บางครั้งอาจจะมีปัญหาระหว่างเส้นทางล่องเรือได้

 

*** หมายเหตุ : สำหรับโปรแกรมนนเต็นท์ในทีลซู ทางรีสร์ทจะมีเต็นท์และถุงนอนเตรียมไว้ให้  แต่ไม่มีหมน ลูกค้าจะเตรียมหมนลมมาเองก็ได้ ***


สัมผัสธรรมชาติ สัมผัส อุ้มผางคันทรีฮัท

ช่างงามแท้ ทีลอซู