ล่องแก่ง – น้ำตกทีลอซูหน้าหนาว 3 วัน 2 คืน นอนรีสอร์ทคืนแรก-นอนเต๊นท์คืนที่2

teelozoo1 

ล่องแก่ง – น้ำตกทีลอซูหน้าหนาว 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้

วันแรก

21.00 น.รถตู้ออกจาก กทม.

วันที่สอง 

05.30น.  ถึงอำเภอแม่สอด ทำภาระกิจส่วนตัว

06.00น.  เดินทางต่อที่ อุ้มผาง คันทรี ฮัท  เดินทางชมทัศนียภาพทั้งสองฟากทางสายกะเหรี่ยงลอยฟ้า

              ลัดเลาะตามหน้าผาสูงชัน บางจุดอยู่เหนือระดับเมฆและเปิดประตูมรดกโลกสู่อำเภออุ้มผาง แวะชม

              น้ำตกพาเจริญ  ก่อน ถึงอุ้มผาง เป็นน้ำตกที่มีหินเรียงรายกลางสายน้ำสูง 97 ชั้น

11.00น.  เดินทางถึงอุ้มผาง คันทรี ฮัท  ตั้งอยู่ริมลำน้ำ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงใหญ่ และต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นเก็บ

              สัมภาระเข้าที่พัก

12.00น.   บริการอาหารเที่ยง (1)

14.00 น.  จากนั้นเดินทางไปชมถ้ำตะโค๊ะบิ๊ เป็นถ้ำหินงอก หินย้อย เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงค้างคาว

              แต่ก่อนเคยเป็นที่หลบซ่อนตัวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เป็นถ้ำที่โล่งกว้างอากาศเย็น

              สบาย และชมโบถ์สไม้สักทองที่วัดหนองหลวง

16.00 น. เดินทางชมวิถีชีวิตของคนอุ้มผาง แวะช้อปปิ้งตลาดยามเย็น และชมบ้านโบราณอายุกว่าร้อยปี

17.00 น. เดินทางกลับอุ้มผาง คันทรี่ ฮัท ใครอยากลอยคอเล่นน้ำหน้ารีสอร์ทอย่าลืมใส่ชูชีพ

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น(2) พร้อมชมกิจกรรมสันทนาการ ชมการแสดงของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง เกมส์

วันที่สาม

05.00น.   ตื่นแต่เช้าตรู่ รับบรรยากาศเย็นสบาย ชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด

07.00น.   เดินทางกลับที่พัก บริการอาหารเช้า(3)

08.00น.   เตรียมตัวใส่ชูชีพ ฟังคำบรรยายการล่องแพ จากนั้นเริ่มล่องแพ ณ ท่าแพวังหลวง ไปตามกระแสน้ำที่ใส

               เย็น ไหลไปตามลำห้วยแม่กลอง ผ่านแนวป่าอันอุดมสมบูรณ์ ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทำให้สนุกสนาน

               กับการล่องแก่ง ผ่านน้ำตกสายฝนชาวกะเหรี่ยงเรียกกันว่าน้ำตกทีลอจ่อ อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย มอส

               เฟิร์นก้านดำ  ถึงบ่อน้ำร้อนซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ

13.00น.   ถึงผาเลือด ขึ้นจากเรือ รับประทานอาหารเที่ยง(4) เปลี่ยนอริยาบถนั่งรถไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

                จากนั้นเดินทางไปน้ำตกทีลอซู  ลัดเลาะไปตามทางริมน้ำใต้ต้นไม้ใหญ่  มีนกและผีเสื้อนานาชนิดให้ชม

               ระยะประมาณ 1.5 กม. ถึงน้ำตกทีลอซู  น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สูงประมาณ 200 เมตร กว้างราว

               300 เมตร น้ำตกไหล จากห้วยกล้อทอ ด้วยความสูงของหน้าผา และความแรงของกระแสน้ำตกจากที่สูง

               ทำให้มีละอองน้ำกระจายไปทั่วบริเวณ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ รุ้งกินน้ำ และมีมอส เฟิร์นก้านดำ

               อยู่เป็นจำนวนมาก คืนนี้พักแรมกันที่นี่ (เต็นท์)

17.00น.   รับประทานอาหารเย็น(5) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่

07.00น.  บริการอาหารเช้า(6) เก็บสัมภาระออกจากเต็นท์ แล้วนั่งรถกลับมาที่ อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท

09.00น.   เดินทางถึงอุ้มผางคันทรี่ ฮัท จากนั้นเก็บสัมภาระ เดินทางกลับแม่สอด

14.00 น.  หยุดพักอริยาบถ แวะไหว้พระที่วัดไทยวัฒนาราม ศิลปะพม่า และแวะซื้อของฝากที่ตลาดริมเมย

              สุดเขตชายแดนไทย-พม่า เช่น พลอย กุ้งแห้ง เห็ดหอม

16.00 น.  นั่งรถตู้กลับกทม

23.00 น.   เดินทางถึงกทม.โดยสวัสดิภาพ             

               (อาหารทั้งหมด 6 มื้อ)

   *โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ        ราคาปกติ 5,800 บาท  

     อัตรานี้รวม  –       ค่าที่พัก  2  คืน  อาหาร  6  มื้อ 

–       ไกด์ท้องถิ่น และ ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

–        ประกันอุบัติเหตุวงเงิน   1,000,000   บาท

–        ค่ารักษาพยาบาลคนละ     10,000    บาท

หากท่านพร้อมที่จะเดินทางไปกับเรา

  • โปรดชำระค่ามัดจำท่านละ 2,000 บาท 
  • โอนเงินเข้าบัญชี อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท  ธนาคารไทยพานิชย์
  • เลขที่บัญชี 328-2-197-508  สาขาเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะ  บัญชีออมทรัพย์
  • ส่วนที่เหลือให้ชำระก่อนการเดินทาง 7 วัน
  • เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมกับ

ส่งรายชื่อ – สกุล  อายุ สมาชิกผู้ร่วมเดินทางมาที่ umphangcountry@gmail.com

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ แหม่ม 084 – 1399927,084 – 7067311

หมายเหตุ          ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.umphangcountryhut.com

Facebook : อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท

ID Line : umphang2508


สัมผัสธรรมชาติ สัมผัส อุ้มผางคันทรีฮัท

ช่างงามแท้ ทีลอซู