ทีลอซู-ทีลอเล(4 วัน 3 คืน )

ล่องแก่งเรือยาง – ทีลอซู – ทีลอเร

ล่องแก่งเรือยาง – ทีลอซู – ทีลอเร ( พ.ย – ม.ค ) (4 วัน 3 คืน )

วันแรก  
21.00 น. รถออกจากกรุงเทพฯ
วันที่สอง  
06.00 น . ถึงอำเภอแม่สอด ทำภาระกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (ดูแลตัวเอง)
08.00 น . เดินทางเข้าอุ้มผาง 1,219 โค้ง แวะชมน้ำตกพาเจริญ 97 ชั้น ชมหมู่บ้านร่มเกล้าสี่ชาวเขาเผ่าม้ง
12.00 น. ถึงอุ้มผาง คันทรี่ ฮัท เก็บสัมภาระเข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น . นั่งรถเข้าไปชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู
17.00 น. เดินทางกลับอุ้มผาง คันทรี่ ฮัท
19.00 น . ทานอาหารเย็นพร้อมกับฟังคำบรรยายการยังชีพในป่า เพื่อเตรียมตัวผจญภัยในป่าใหญ่
วันที่สาม  
07.00 น . รับประทานอาหารเช้า
08.00 น . นั่งรถสู่ท่าแพปะละทะ เตรียมพร้อมเดินทาง สู่ตำนานการเดินทางที่ตื่นเต้น ลึกลับ และท้าทาย ผจญภัย บนเรือยางผ่านแก่งหฤโหด เลกะติ ปราการหน้าด่าน สู่ทะเลแก่งกลางลำน้ำแม่กลองผ่านแก่งเชือก แก่งกะชอจิ๊ทะ แก่งคนมอง หยุดพักตั้งแค้มป์ริมสายน้ำ
วันที่สี่  
07.00 น . ทานอาหารเช้า นั่งเรือยางต่อ ทะยานโลดแล่นผ่าแก่งต่าง ๆ จนถึง ทีลอเร น้ำตกสนธยาที่ซ่อนเร้นกลางป่า อ่อนไหวไปกับ ธรรมชาติที่อ่อนช้อย สวยงามแต่ซ่อนเร้นลับ ตั้งเต้นท์พักแรม
วันที่ห้า  
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวเดินเท้าราว ๆ 5 ชั่วโมง ผ่านทุ่งหญ้าสะวันนา มุ่งหน้าสู่บ้าน เซปละหละ นั่งรถกลับอุ้มผาง คันทรี่ ฮัท
15.00 น. เดินทางกลับแม่สอดถ้ามีเวลาแวะช้อปปิ้งที่ตลาดริมเมย
19.00 น . ทานอาหารเย็นที่แม่สอด ( ดูแลตัวเอง )
21.00 น . เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ


* โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสม

อัตราค่าบริการ
– ท่านละ 5,200 บาท/ท่าน ( รถทัวร์ปรับอากาศ )
– ท่านละ 5,200 บาท ( รถตู้ )
– รับที่แม่สอดท่านละ 4,200 บาท
– รับที่อุ้มผาง ท่านละ 3,800 บาท

สิ่งที่ต้องเตรียมไป
1.
เสื้อกันหนาว

2. ผ้าเช็ดตัว
3. ไฟฉาย
4. รองเท้าแตะ
5. รองเท้าเดินป่า
6. ยากันยุง

หากท่านพร้อมที่จะเดินทางไปกับเรา
โปรดชำระค่ามัดจำท่านละ 1,500 บาท
โอนเงินเข้าบัญชี อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท ธนาคารไทยพานิชย์

เลขที่บัญชี 328-2-197-508 สาขาเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะ บัญชีออมทรัพย์
ส่วนที่เหลือให้ชำระก่อนการเดินทาง 7 วัน
-.เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน เพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมกับ ส่งรายชื่อ – สกุล อายุ สมาชิกผู้ร่วมเดินทางมาที่ โทรสาร. 02-9157019


สัมผัสธรรมชาติ สัมผัส อุ้มผางคันทรีฮัท

ช่างงามแท้ ทีลอซู