ล่องแก่ง- ทีลอซู หน้าหนาว รถตู้ (พ.ย-ม.ค)นอนรีสอร์ท 2 คืน

0t  

ล่องแก่ง– ทีลอซู หน้าหนาว รถตู้ (พ.ย-ม.ค)

วันแรก

21.00น. รถออกจากกรุงเทพฯโดยรถตู้

วันที่สอง

05.30น.  ถึงอำเภอแม่สอด ทำภาระกิจส่วนตัว

06.00น.  จากนั้นเดินทางสู่ อุ้มผาง คันทรี ฮัท  เดินทางชมทัศนียภาพ

             ทั้งสองฟากทางสายกะเหรี่ยงลอยฟ้า ลัดเลาะตามหน้าผาสูงชัน

             บางจุดอยู่เหนือระดับเมฆและเปิดประตูมรดกโลกสู่อำเภออุ้มผาง

11.00น. เดินทางถึงอุ้มผาง คันทรี่ ฮัท  ตั้งอยู่ริมลำน้ำ

            ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงใหญ่ และต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นเก็บ สัมภาระเข้าที่พัก

12.00น. บริการอาหารเที่ยงที่รีสอร์ท (1)

14.00 น.จากนั้นเดินทางไปชมถ้ำตะโค๊ะบิ๊ เป็นถ้ำหินงอก หินย้อย เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงค้างคาว

            แต่ก่อนเคยเป็นที่หลบซ่อนตัวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เป็นถ้ำที่โล่งกว้าง

            อากาศเย็นสบาย แวะชม โบสถ์ไม้สักทอง ที่วัดหนองหลวง

16.00 น. เดินทางชมวิถีชีวิตของคนอุ้มผางแวะช้อปปิ้งตลาดยามเย็นและชมบ้านโบราณอายุกว่าร้อยปี

17.00 น. เดินทางกลับ อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท ใครอยากลอยคอเล่นน้ำหน้ารีสอร์ทอย่าลืมใส่ชูชีพ

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น(2) พร้อมชมกิจกรรมสันทนาการ ชมการแสดงของชาวเขาเผ่า

             กระเหรี่ยง เกมส์

วันที่สาม

   07.00น.  บริการอาหารเช้า(3)

   08.00น.  เตรียมตัวใส่ชูชีพ ฟังคำบรรยายการล่องแพ จากนั้นเริ่มล่องแพ ณ ท่าแพวังหลวง ไปตาม

                กระแสน้ำที่ ใสเย็น ไหลไปตามลำห้วยแม่กลอง ผ่านแนวป่าอันอุดมสมบูรณ์ ด้วยแมกไม้

                นานาพันธุ์ ทำให้สนุกนาน กับการล่องแก่ง ผ่านน้ำตกสายฝนชาวกะเหรี่ยงเรียกกันว่า

                 น้ำตกทีลอจ่อ อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย มอส  เฟิร์นก้านดำ  ถึง บ่อน้ำร้อน ซึ่งเป็น

               น้ำแร่ธรรมชาติ

13.00น.    ถึงผาเลือด ขึ้นจากเรือ รับประทานอาหารเที่ยง(4) เปลี่ยนอริยาบถนั่งรถไปเขตรักษา

                พันธุ์สัตว์ป่าอุ้ม ผาง จากนั้นเดินทางไป น้ำตกทีลอซู ลัดเลาะไปตามทางริมน้ำ

               ใต้ต้นไม้ใหญ่มีนกและผีเสื้อนานา ชนิดให้ชม  ระยะประมาณ 1.5 กม. ถึง น้ำตกทีลอซู

               น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สูงประมาณ 200 เมตร กว้างราว 300 เมตร น้ำตกไหลจาก

               ห้วยกล้อทอ ด้วยความสูงของหน้าผา และความแรงของกระแสน้ำตกจากที่สูง ทำให้มี

               ละอองน้ำกระจายไปทั่วบริเวณ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ รุ้งกินน้ำ  และมีมอสเฟิร์น

16.00น.   เดินทางกลับอุ้มผาง คันทรี่ ฮัท

19.00น. รับประทานอาหารเย็น(5) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่

05.00น. ตื่นแต่เช้าตรู่ รับบรรยากาศเย็นสบาย ชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด

08.00น. บริการอาหารเช้า(6)

09.00 น.  จากนั้นเก็บสัมภาระ เดินทางกลับแม่สอด

12.00 น.แวะชมน้ำตกพาเจริญ  เป็นน้ำตกที่มีหินเรียงรายกลางสายน้ำสูง 97 ชั้น

14.00น. เดินทางถึงแม่สอด แวะซื้อของฝากที่ตลาดริมเมย สุดเขตชายแดนไทย-พม่า เช่น พลอย

            กุ้งแห้ง เห็ดหอม

16.00 น.แวะไหว้พระที่วัดไทยวัฒนาราม เป็นวัดศิลปะพม่า

18.00น. เดินทางกลับรถตู้ถึง กทม.  ประมาณ 23.00 น.

การเตรียมตัวเที่ยวน้ำตกทีลอซู

โปรดแจ้งให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มทราบและปฎิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

 

 1. เตรียมกระเป๋าเดินทางพอเหมาะไม่ควรเป็นกระเป๋าแบบมีล้อเลื่อน (เพราะพื้นไม่เรียบ) และเตรียมกระเป๋าหรือถุงที่สามารถกันน้ำได้สำหรับใส่เสือผ้าและของใช้ที่จำเป็นเข้าน้ำตก
 2. เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ , ยาสีฟัน , แปรงสีฟัน , แป้ง , แชมพู ฯลฯ
 3. ไฟฉาย ไม่ควรเป็นกระบอกเล็กจนเกินไป (ใช้ตอนไปเที่ยวถ้ำตะโค๊ะบิ๊)
 4. ยาทากันยุง และยารักษาโรคประจำตัว
 5. รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้ารัดส้น รองเท้ารัดส้นแบบสกอร์ ที่สามารถเปียกน้ำได้ และสามารถใส่เดินป่าได้ เตรียมหมวกและเสื้อกันฝนระหว่างล่องเรือและเดินเท้าไปที่เขตอนุรักษ์พันธุ์ เสื้อกันหนาว หรือเสื้อแขนยาว ในช่วงเช้า และช่วงเย็นอากาศจะค่อยข้างเย็น
 6. .ขนมคบเคี้ยว
 1. บัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตัว (ใช้ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นมาตรวจบนรถ)
 2. ห้ามนำสิ่งของมีค่าติดตัวไป หากเสียหายหรือสูญหาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 3. กล้องที่เตรียมไป ต้องเป็นกล้องที่สามารถกันน้ำได้ หรือมีอุปกรณ์กระแทกและกันน้ำให้เรียบร้อย
 4. ล่องเรือยางนั่งลำละ 8 – 12 ท่าน เวลาล่องเรือเท้าท่านจะเปียกน้ำให้ใส่รองเท้าที่สามารถเปียกน้ำได้ สวมเสื้อผ้าแบบ ไม่อมน้ำ  ท่านสามารถเอาขนมคบเคี้ยวไปได้ นั่งเรือประมาณ 3 ชั่วโมงหากท่านจะนำกล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ หรือของมีค่าอื่นๆ ไป  ให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน  หากมีการเสียหายหรือ สูญหายทาง อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากการล่องเรือมี 5 ระดับ ระดับ1ง่ายสุดระดับ 5    ยากที่สุดสำหรับการล่องแก่งครั้งนี้ ระดับ 1-3 บางครั้งอาจจะมีปัญหาระหว่างเส้นทางล่องเรือได้

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ แหม่ม 084 – 1399927,084 – 7067311

 

อัตราค่าบริการ        ราคาปกติ 5,800 บาท  

     อัตรานี้รวม  –       ค่าที่พัก  2  คืน  อาหาร  6  มื้อ 

–       ไกด์ท้องถิ่น และ ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

–        ประกันอุบัติเหตุวงเงิน   1,000,000   บาท

–        ค่ารักษาพยาบาลคนละ     10,000    บาท

 

* โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

หากท่านพร้อมที่จะเดินทางไปกับเรา

 • โปรดชำระค่ามัดจำท่านละ 2,000 บาท 
 • โอนเงินเข้าบัญชี อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท  ธนาคารไทยพานิชย์
 • เลขที่บัญชี 328-2-197-508  สาขาเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะ  บัญชีออมทรัพย์
 • ส่วนที่เหลือให้ชำระก่อนการเดินทาง 7 วัน
 • เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมกับ

ส่งรายชื่อ – สกุล  อายุ สมาชิกผู้ร่วมเดินทางมาที่ umphangcountry@gmail.com

 

 

หมายเหตุ          ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.umphangcountryhut.com

Facebook : อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท

ID Line : umphang2508


สัมผัสธรรมชาติ สัมผัส อุ้มผางคันทรีฮัท

ช่างงามแท้ ทีลอซู