ทีลอเล(3 วัน 2 คืน)

ล่องแก่งเรือยาง – ทีลอเร

ล่องแก่งเรือยาง – ทีลอเร ( พ.ย – ม.ค ) (3 วัน 2 คืน)

วันแรก  
21.00 น. รถออกจากกรุงเทพฯ
วันที่สอง  
06.00 น . ถึงแม่สอด ทำภาระกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า
08.00 น . เดินทางเข้าสู่อุ้มผาง ชมทัศนียภาพ สองฟากทางสายกระเหรี่ยงลอยฟ้า ที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขาสูงชัน
12.00 น. ถึงอุ้มผาง คันทรี ฮัท ขอต้อนรับสู่อ้อมกอดของธรรมชาติ พร้อมอาหารมื้อเที่ยง
13.00 น . นั่งรถเดินทางสู่ท่าแพบ้านปะละทะ เตรียมพร้อมเดินทางเข้าสู่ตำนาน การเดินทางที่ตื่นเต้น ลึก ลับและท้า ทาย ผจญภัยไปบนแพยาง ที่จะนำทุกท่านเผชิญกับ เลกะติ ปราการหน้าด่านสู่ทะเลแก่งกลางลำน้ำแม่กลอง ผ่านแก่งกะชอจิทะ แก่งคนมอง และหยุดพักตั้งแค้มป์ริมสายน้ำ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น นอนพักแรมริมลำธาร ฟังเสียงสายน้ำที่โลดแล่นกระแทกกับแก่งหิน ดื่มด่ำกับ ดวงดาวที่ทอแสงระยิบระยับยามราตรี ท่ามกลางป่าใหญ่
วันที่สาม  
06.00 น . ตื่นยามเช้าสัมผัสกับความสดชื่นของวันใหม่ พร้อมอาหารมื้อเช้า
08.00 น . ขึ้นแพยาง ทะยานโลดแล่นผ่านแก่งต่างๆนานา จนถึง ทีลอเร น้ำตกสนธยา ที่ซ่อนเร้นกลาง ป่าใหญ่ อ่อนไหวไปกับธรรมชาติ ที่อ่อนช้อย สวยงามแต่เร้นลับ ชื่นชมกับความงามของน้ำตก พร้อมกับตั้ง แค้มป์พักแรมที่นี่
วันที่สี่  
06.00 น . สัมผัสกับบรรยากาศยามเช้าพร้อมรับประทานอาหาร
08.00 น . เดินเท้าหรือนั่งช้างประมาณ 5 ชั่วโมง มุ่งหน้าสู่บ้านเซประ และนั่งรถกลับสู่อุ้มผาง คันทรี ฮัท
15.00 น . เดินทางกลับแม่สอด
21.00 น . เดินทางกลับกทม . ที่บขส . แม่สอด
วันที่ห้า  
05.00 น . ถึงกทม . โดยสวัสดิภาพ


* โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสม ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 7 ท่าน จึงจะออกเดินทางได้

 

อัตราค่าบริการ
– ท่านละ 5,500 บาท/ท่าน ( จากกรุงเทพฯ)
– รับที่อุ้มผาง ท่านละ 3,700 บาท

 


อัตรานี้รวม
– ค่ารถไป – กลับตลอดเส้นทาง
– ค่าที่พัก 2 คืน อาหาร 7 มื้อ
– ค่าแพชูชีพและค่าบริการนำเที่ยว
– ประกันอุบัติเหตุ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไป
1.
เสื้อกันหนาว

2. ผ้าเช็ดตัว
3. ไฟฉาย
4. รองเท้าแตะ
5. รองเท้าเดินป่า
6. ยากันยุง

 

หากท่านพร้อมที่จะเดินทางไปกับเรา
โปรดชำระค่ามัดจำท่านละ 1,500 บาท
โอนเงินเข้าบัญชี อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท ธนาคารไทยพานิชย์

เลขที่บัญชี 328-2-197-508 สาขาเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะ บัญชีออมทรัพย์
ส่วนที่เหลือให้ชำระก่อนการเดินทาง 7 วัน
-.เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน เพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมกับ ส่งรายชื่อ – สกุล อายุ สมาชิกผู้ร่วมเดินทางมาที่ โทรสาร. 02-9157019


สัมผัสธรรมชาติ สัมผัส อุ้มผางคันทรีฮัท

ช่างงามแท้ ทีลอซู